Kā jāraksta referāti?

  1. Mājas lapa /
  2. Kā jāraksta referāti?

Referāts, kā to nosaka Lielā padomju enciklopēdija, ir īss rakstisks grāmatas, zinātniskā darba satura izklāsts, un tajā ietilpst arī izmantoto avotu saraksts. Referāti palīdz dziļāk apgūt kādu jautājumu. Diez vai kāda studenta dzīve ir iedomājama bez vismaz viena referāta uzrakstīšanas. Ir pienākusi arī Jūsu kārta, bet nav vērts baidīties. Kā gan ir jāraksta referāti? Pastāv vairāki referāta uzrakstīšanas etapi, un, tiem sekojot, Jūs spēsiet sagatavot cienīgu darbu un varēsiet to aizstāvēt uz „teicami”.

Tātad, pirmais etaps – tēmas izvēle. Visbiežāk pasniedzējs piedāvā kādu sarakstu ar iespējamajām referāta tēmām. Neizvēlieties to tēmu, kurā Jums ir pazīstams tikai viens vārds vai vispār neviens, neceriet uz labu laimi. Labāk ir, ja Jums ir kaut mazākā nojausma par to, par ko rakstāt. Bet pats galvenais lai tēma šķistu Jums interesanta. Un atcerieties, referāti – tie nav diplomi vai disertācijas, to sagatavošanai nav tik daudz laika, un nepieciešamo literatūru vajadzēs meklēt diezgan operatīvi. Starp citu, neaizmirstiet pajautāt savam pasniedzējam izmantojamās literatūras sarakstu. Tas jums lieti noderēs.

Nu lūk, tēma izvēlēta, pienācis laiks noteikt referāta struktūru. Otrais etaps – plāna izstrāde. Referāti, kā likums, mēdz būt ne mazāk kā uz 20-30 lapām, tāpēc labāk ir iztēloties, no kādām nodaļām sastāvēs Jūsu darbs, un par ko tieši Jūs rakstīsiet katrā no tām. Katrā referātā obligāti ir jābūt ievadam un nobeigumam.

Plāns izstrādāts, laiks noteikt avotus – tas ir trešais etaps. Šeit Jums arī noderēs pasniedzēja literatūras saraksts. Referāta uzrakstīšanai vislabāk izmantot grāmatas un rakstus, nevis no interneta nolādētus svešus darbus (atcerieties, ka tie laiki, kad tikai izvēlētajiem mājās pieejams internets, ir pagājuši, un pasniedzēji jau simtiem reižu ir lasījuši vienādus darbus, diez vai viņi vēlēsies simto reizi lasīt tādu pašu referātu). Ja kādas domas no mācību grāmatas Jums jo īpaši iepatikušās, tad referāti pilnībā pieļauj citātu ievietošanu, protams, ar atsauci uz avotu, ar autora uzvārda, grāmatas nosaukuma un lappuses numura norādi.

Pamata sagatavošanās darbības izpildītas, laiks ķerties pie noslēguma etapu: paša darba uzrakstīšanas. Šeit jau viss ir atkarīgs no Jums: esiet uzmanīgi, pacentieties „neliet ūdeni”, nerakstiet ar pārgudriem vārdiem, kurus Jūs pats ar grūtībām saprotat. Noslēgumā obligāti vajadzīgi secinājumi, pie kuriem Jūs nonācāt visa Jūsu darba rezultātā.

Un lūk, kad teksts ir izvēlēts un pat sagatavots neliels apskats, nenāks par ļaunu vēlreiz pārlasīt referātu, lai izvairītos no muļķīgām kļūdām un nesatrūktos pasniedzēja jautājumos aizstāvēšanas laikā.

Autors:
www.pupil.lv
Datums:
14.08.2014
Print Komentāri