Interesantumi

02 jūnijs
Pareiza profesijas izvēle
Pareiza profesijas izvēle paredz ņemt vērā savas vēlmes (savu „gribu”), savas spējas (savu „varu”), un ņem vērā to, cik pieprasīta ir izvēlētā profesija darba tirgū („vajag”). Vārds „profesija” ir cēlies no latīņu vārda professio, kas nozīmē „publiska uzstāšanās”. Senās Romas laikā tā dēvēja nodarbošanās veidu, kuram cilvēks sevi veltīja un par kuru paziņoja publiski.
Lasīt vairāk Komentāri

29 maijs
Kā meklēt darbu? Padomi profesionālo mācību iestāžu absolventiem.
Absolvents bieži vien iziet no profesionālās mācību iestādes ar kopēju uzstādījumu, atrast darbu, kas atbilst ierakstam diplomā. Nav perspektīvi meklēt „vienkārši jurista” vai „vienkārši ekonomista” vietu. Tas vēl nav orientieris. Ir nepieciešams noteikt darbības sfēru, pienākumus un iespējamos funkcionālos pienākumus. Bet pats galvenais – noteikt, ko kandidāts ir spējīgs dot darba devējam. Lielā absolventu problēma ir nemācēšana izdalīt un noformulēt savas zināšanas un prasmes vēlamajā profesijā, kā arī savas personības stiprās puses.
Lasīt vairāk Komentāri

26 maijs
Tālmācība
„Dzīvā” kontakta trūkums starp pasniedzēju un skolnieku samazina apmācību kvalitāti? Virtuāla apmācība – virtuālas zināšanas? Pie šādiem vienādiem apstākļiem saskares trūkums maz ietekmē apmācību kvalitāti. Mācību procesa struktūra lielākajā daļā augstskolu ir tāda, ka laika mācību saskarsmei ir pavisam maz: saskarsmes nav lekcijās, semināros, kuri tiek novadīti tradicionālajās formās, kursa darbu un referātu rakstīšanas laikā, kā arī gatavošanās laikā eksāmeniem un ieskaitēm studenti kontaktējas ļoti minimāli. Pie tam, lielu daļu informācijas cilvēks uztver ar redzi, nevis ar dzirdi. Tādējādi daudziem studentiem „saskarsme” ir maznozīmīga.
Lasīt vairāk Komentāri

Speciālie piedāvājumi